Tidiga skolmorgnar – en fara för tonåringars hälsa och skolprestationer

Skolans starttider bör senareläggas. Det anser fem forskare i en debattartikel på SVD då tidiga skolmorgnar försämrar studiekapaciteten hos tonåringar. Dessutom har det en allvarlig och negativ effekt på deras hälsa.


Tidiga skolmorgnar – en fara för hälsan

Genom att starta skolan senare på dygnet förbättras både betygen och elevernas välmående. Foto: Kristine Lewis, Creative commons

Att ungdomar är otroligt trötta på morgnarna har inte med dålig karaktär att göra. Istället handlar det om biologiska faktorer där tonåringar både har ett ökat sömnbehov, upp till nio timmar per natt. Samtidigt som de har en biologisk förskjutning på två till tre timmar för sin insomningstid.

Vilket gör det omöjligt att lägga sig så pass tidigt som skolans starttider kräver.

”Detta gör att många elever drabbas av kronisk sömnbrist. Särskilt gäller detta elever i de övre tonåren, som i allmänhet är kvällsmänniskor och behö­ver sova till nio på morgonen för att fungera optimalt.” skriver forskarna på SVD Opinion.

Forskarna hänvisar bland annat, i debattartikeln, till ett treårigt projekt som redovisades förra året vid University of Minnesota. Efter att skolans starttid flyttats fram från 7.50 till 8.40 för eleverna så ökade närvaron, provresultaten förbättrades och betygen höjdes. Dessutom minskade tröttheten och symptom på depression hos eleverna.

Efter detta projekt har flera skolor i USA valt att flytta fram sina starttider. Något som även England har följt efter där många skolor har flyttat fram starttiden till klockan 10. Trots detta har elevernas dygnsrytm knappt märkts av i den svenska skoldebatten vilket forskarna är mycket kritiska emot.

”Till skillnad från många idéer i skoldebatten är en omläggning av skol­tiderna inte en ideologisk fråga, utan en veten­skaplig” skriver de.

Här kan du läsa debattartikeln på SVD.