Sömnsvårigheter

Sömnsvårigheter drabbar ungefär var tredje person någon gång under livet. Det finns mycket du kan göra själv. Om dina sömnsvårigheter inte går över trots att du har förändrat dina rutiner ska du ta kontakt med en läkare.


Sömnsvårigheter

Sömnsvårigheter – orsaker

Sömnsvårigheter kan bero på många olika saker. Kvinnor drabbas i högre grad av än män.

Småbarnsföräldrar lider ofta av sömnsvårigheter då barn stör deras nattsömn, medan tonåringar får sömnsvårigheter då dygnsrytmen ofta förskjuts.

Sömnsvårigheter beror ofta på att något har ändrats i ens rutin, exempelvis om du har börjat äta senare middagar eller börjar arbeta i sena skift.

Sömnsvårigheter kan även bero på stress, sjukdom, rökning, högt alkoholintag och värk.

Konsekvenser av dålig sömn

Sömnsvårigheter, med dålig sömn som konsekvens, kan ha negativ inverkan på hälsan. Exempelvis får du en sämre livskvalitet då du inte har samma ork som du annars skulle haft.

När du sover går pulsen och blodtrycket ner, samtidigt som du tar färre andetag och musklerna slappnar av. Sömnsvårigheter gör därför att dessa funktioner hos sömnen inte får samma effekt och därför känner du dig inte lika utvilad som du annars skulle ha gjort.

Sömnsvårigheter kan göra att du får ett förhöjt blodtryck, eftersom sömnen bidrar till att sänka både puls och blodtryck. För att på ett effektivt sätt återhämta sig efter en dags aktivitet behöver kroppen vila. Detta gäller för både fysisk och mental aktivitet.

Egenvård

Lider du av sömnsvårigheter ska du gå igenom dina dagliga rutiner. Försök att komma i säng tidigare eller äta tidigare middagar. Sömnsvårigheter orsakas också av rökning och högt alkoholintag, så försök att skära ner på detta.

Det finns även en koppling mellan sömnsvårigheter och motion, då många ofta upplever att motionen förbättrar sömnen.

Om sömnsvårigheterna orsakas av högt buller eller för ljus sovmiljö; använd då öronproppar eller mörklägg rummet där du sover.

Behandling

Det går att behandla svårare sömnsvårigheter. Ta därför kontakt med vården om du under en längre tid lidit av problem med sömnen. Läkare kan bland annat skriva ut sömnmedel, men det rekommenderas att dessa används varsamt och under så kort tid som möjligt.